#5Rhythms
Workshop 25-26-27 oktober 2019:
 

About the Rebel dancer - a workshop series

This is a series of 5 workshops, and I have done the 5 in the serie. Every workshop you can do seperate - they are just connected by the theme of accepting our inner Rebel Dancer as an expression of finding inner freedom. 

Rebel Dancer - finding inner freedom, October 23-24-25 2020:

Danish - English:

Kære danser – har du lyst til at danse en hel weekend, efterårets workshop ligger i sidste weekend af oktober, og jeg har kaldt den 'Rebel Dancer - finding inner freedom':

Lad os fejre vores unikhed, og danse vores rebelske energi. At tillade denne energi at grave dybt og gå højt, udtrykke alt det vi finder, bevæge det, møde revner og spalter, lad det falde fra hinanden indtil det transformeres til indre skønhed og frihed, og får sjælen til at danse og livets kraft til at bevæge sig, at finde indre frihed.
I ‘Rebel Buddha’ beskriver Dzogchen Ponlop Rinpoche vores indre rebel, den del af os som allerede ved, hvordan vi kan blive fri for frygt og ulykkelighed.
Gabrielle Roth, som udviklede de 5Rytmer, lærte os hvordan vi kan finde den indre disciplin til at blive en fri sjæl.
Ved at bruge de 5Rytmer og danse igennem det flydende, staccato, kaos, lyrisk og stilhed, vil vi finde indre frihed.

Rumi’s inspiration:
“Dance, when you're broken open
Dance, if you've torn the bandage off
Dance in the middle of the fighting
Dance in your blood
Dance when you're perfectly free.”
(Rumi, 1207 – 1273)

Underviser: Birgitte Rasmussen, 5Rytmelærer siden 2008, certificeret af Gabrielle Roth

Tidspunkter:
Fredag, 23. oktober: kl. 18.30 - 21.00
Lørdag 24. oktober.: kl. 11.00 - 18.00
Søndag 25. oktober: kl. 10.30 - 16.00

Pris:
Early bird: 999 kr. indtil 2. oktober, derefter er det 1299 kr.
Det er muligt at ansøge om en billigere plads, hvis du er arbejdsløs, studerende eller på pension. Ansøgning sendes til dans5rytmer@gmail.com

Tilmelding:
Kontakt: Birgitte Rasmussen
Mail: dans5rytmer@gmail.com
Mobil Telefon: 26271471
Betaling: Nordea 9559 4396224297

Sprog: dansk og evt. Engelsk
www.dans5rytmer.dk & www.5Rhythms.com

Vi passer på hinanden og følger retningslinjerne for dans under covid19:
1. Det vigtigste er at du kun kommer, hvis du er helt rask og ikke har nogen af de corona-karakteristiske symptomer eller anden sygdom.
2. Hvis du har købt billet og føler dig syg, så kontakt mig – se mere i info brev
3. At vi holder afstand
4. At vi bruger sprit og hoster i vores ærme
5. At du møder omklædt og har vand med
6. Du er velkommen til at danse med mundbind, hvis du vil

Det smukke forsidebillede/topbillede er malet af Birgitte Gyrd, se mere på Birgittegyrd.com


Dear Dancer - I am very happy to announce my autumn workshop "Rebel Dancer - finding inner freedom"

Description:
Let us celebrate our uniqueness, dancing our rebel energy. Allowing this energy to dig deep, and go high, express all we find, move it, crack it, let it fall apart until it transforms into inner beauty and freedom, making the soul dance and the spirit move.
In ‘Rebel Buddha’ Dzogchen Ponlop Rinpoche describes the rebel within us, the part of us that already knows how to break free of fear and unhappiness.
Gabrielle Roth, the founder of the 5Rhythms, taught us to find the discipline to be a free spirit.
And to do that, we will use the map of the 5Rhythms, flow, staccato, chaos, lyrical and stillness.

Rumi:
“Dance, when you're broken open
Dance, if you've torn the bandage off
Dance in the middle of the fighting
Dance in your blood
Dance when you're perfectly free.”
(Jalal ad-Din Rumi – 1207 – 1273)

Teacher: Birgitte Rasmussen, certified v/Gabrielle Roth in 2008

Times:
Friday, Oct. 23: kl. 6.30-9.00 PM
Saturday, oct. 24.: kl. 11.00 AM – 6.00 PM
Sunday, Oct. 25: kl. 10.30 AM – 4.00 PM

Price:
Early bird: 999 Danish Crowns/about 135 €, until October 2nd - then it’s 1299 Danish Crowns/about 175€
It’s possible to apply for a cheaper spot, if you are unemployed, student, or on pension.

Booking:
Contact Birgitte Rasmussen
Mail: dans5rytmer@gmail.com
Mobile Phone: +45 26271471
Payment: Nordea 9559 4396224297
Iban: DK6520004396224297; Swift: NDEADKKK

Language: English and Danish

We will care for each other and follow the Corona guidelines for movement:
1) The most important thing is, that you only arrive to the dance floor, if you feel healthy and good, and have no symptoms of corona.
2) If you have bought a ticket and feel sick, call me (more in the info letter)
3) We will keep distance 1m and 2m
4) We will wash hands and only cough in our sleeve
5) that you meet up, dressed for dancing and bring your own water, no glass will be put out
6) You might want to wear a face mask under the dance, feel welcome to do so

The beautiful picture on the front is painted by
Birgitte Gyrd, link: birgittegyrd.com


www.dans5rytmer.dk & www.5Rhythms.com

 

 

Rebel Dancer

5 Rebel Dancers:  
  1. Rebel Dancer 
  2. Rebel Dancer with passion 
  3. Rebel Dancer into the unknown 
  4. Rebel Dancer with joy 
  5. Rebel Dancer - the embodied healer 
  6. Rebel Dancer - finding inner freedom
Every workshop is one unit, which you can take totally seperate. The theme of the workshop follows the 5Rhythms. 
Birgitte Rasmussen | 8766 Nr. Snede - Danmark | Tlf.: +45 26 271 471 | dans5rytmer@gmail.com