#5Rhythms
Workshop 25-26-27 oktober 2019:
 

About the Rebel dancer - a workshop series

This is a series of several workshops, and I have done 6 in this serie. Every workshop you can do seperate - they are just connected by the theme of accepting our inner Rebel Dancer as an expression of finding inner freedom. 

Næste Rebel Dancer er:
Reben dancer in light and shadow, afventer dato i 2022
 

Danish - English:

Kære danser – har du lyst til at danse en hel weekend.

Beskrivelse/ Description - first Danish then English
 
På Dansk:
Lad os fejre vores unikhed, ved at danse vores rebelske energi.
Igennem dansen og de 5Rytmer, vil vi grave dybt ind i frihedens lys og skygge. Med den rebelske dansers mod, vil vi tage dansen dybere, turde møde både lys og mørke, give det form og udtrykke det, tillade det at sitre og falde fra hinanden, for at skabe nyt liv i vores dansende hjerter og i hofternes livskraft, og udvide stilhedens indre rum.
I ‘Rebel Buddha’ beskriver Dzogchen Ponlop Rinpoche rebellen indeni os, den del af os som allerede ved, hvordan vi kan bryde fri af frygt og ulykke. Gabrielle Roth, grundlæggeren af de 5Rytmer, lærte os at finde disciplinen til at blive en fri ånd.
Vi vil bruge de 5rytmer med dråber af heartbeat: flow, staccato, chaos, lyric og stillness.

Underviser: 5Rytmelærer Birgitte Rasmussen, certificeret af Gabrielle Roth, oktober 2008.

Tidspunkter: 2022
 
Sted:
Ikke fastlagt endnu
 
Pris: 1400 kr. Det er muligt at ansøge om rabat, hvis du er arbejdsløs, pensionist eller fuldtidsstuderende.

Tilmelding:
Kontakt: Birgitte Rasmussen
Mail: dans5rytmer@gmail.com
Mobil Telefon: 26271471
Betaling: Nordea 9559 4396224297
 
Sprog: dansk og evt. Engelsk
www.dans5rytmer.dk
www.5Rhythms.com
Det smukke topbillede er malet af Birgitte Gyrd, se mere på Birgittegyrd.com
 
English:
Let us celebrate our uniqueness, dancing our rebel energy.
Through the dance and the map of the 5Rhythms, we will dig deep into the light and shadow of freedom. With the courage of the rebel dancer we will take the dance deeper, dare to meet both light and darkness, shape it and express it, allow it to shatter and fall apart, to create new life in our dancing hearts and in the life-force of our heaps, and expand the inner space of stillness.
In ‘Rebel Buddha’ Dzogchen Ponlop Rinpoche describes the rebel within us, the part of us that already knows how to break free of fear and unhappiness.
Gabrielle Roth, the founder of the 5Rhythms, taught us to find the discipline to be a free spirit.
We will use the map of the 5Rhythms with drops of heartbeat: flow, staccato, chaos, lyrical and stillness.

Teacher: 5Rhythms teacher Birgitte Rasmussen, certified by Gabrielle Roth, October 2008.
 
Times: Still open
 
Venue: Still open
 
Price: 1400 Danish Crowns/about 190€
It’s possible to apply for a cheaper spot, if you are unemployed, fulltime student, or on pension.
Contact: Birgitte Rasmussen
Mail: dans5rytmer@gmail.com
Mobile: 26271471
Payment: Nordea 9559 4396224297
International payment: Nordea
Iban: DK6520004396224297
Swift: NDEADKKK
 
The beautiful picture is painted by Birgitte Gyrd, www.Birgittegyrd.com
 

 

Rebel Dancer

5 Rebel Dancers:  
  1. Rebel Dancer 
  2. Rebel Dancer with passion 
  3. Rebel Dancer into the unknown 
  4. Rebel Dancer with joy 
  5. Rebel Dancer - the embodied healer 
  6. Rebel Dancer - finding inner freedom
  7. Rebel Dancer - in light and shadow
Every workshop is one unit, which you can take totally seperate. The theme of the workshop follows the 5Rhythms. 
Birgitte Rasmussen | 8766 Nr. Snede - Danmark | Tlf.: +45 26 271 471 | dans5rytmer@gmail.com