#5Rhythms
Workshop 25-26-27 oktober 2019:
 

About the Rebel dancer - a workshop series

This is a series of several workshops, and I have done 6 in this serie. Every workshop you can do seperate - they are just connected by the theme of accepting our inner Rebel Dancer as an expression of finding inner freedom. 

Næste Rebel Dancer er:
Reben dancer in light and shadow, efteråret 2021
 

Last 'Rebel Dancer' was: Rebel dancer - finding inner freedom, October 23-24-25 2020:

Danish - English:

Kære danser – har du lyst til at danse en hel weekend.

Lad os fejre vores unikhed, og danse vores rebelske energi. At tillade denne energi at grave dybt og gå højt, udtrykke alt det vi finder, bevæge det, møde revner og spalter, lad det falde fra hinanden indtil det transformeres til indre skønhed og frihed, og får sjælen til at danse og livets kraft til at bevæge sig, at finde indre frihed.
I ‘Rebel Buddha’ beskriver Dzogchen Ponlop Rinpoche vores indre rebel, den del af os som allerede ved, hvordan vi kan blive fri for frygt og ulykkelighed.
Gabrielle Roth, som udviklede de 5Rytmer, lærte os hvordan vi kan finde den indre disciplin til at blive en fri sjæl.

Underviser: Birgitte Rasmussen, 5Rytmelærer siden 2008, certificeret af Gabrielle Roth

Tidspunkter:
Fredag, 23. oktober: kl. 18.30 - 21.00
Lørdag 24. oktober.: kl. 11.00 - 18.00
Søndag 25. oktober: kl. 10.30 - 16.00

Tilmelding:
Kontakt: Birgitte Rasmussen
Mail: dans5rytmer@gmail.com
Mobil Telefon: 26271471
Betaling: Nordea 9559 4396224297

Sprog: dansk og evt. Engelsk
www.dans5rytmer.dk & www.5Rhythms.com

Det smukke forsidebillede/topbillede er malet af Birgitte Gyrd, se mere på Birgittegyrd.com

English:

Description:
Let us celebrate our uniqueness, dancing our rebel energy. Allowing this energy to dig deep, and go high, express all we find, move it, crack it, let it fall apart until it transforms into inner beauty and freedom, making the soul dance and the spirit move.
In ‘Rebel Buddha’ Dzogchen Ponlop Rinpoche describes the rebel within us, the part of us that already knows how to break free of fear and unhappiness.
Gabrielle Roth, the founder of the 5Rhythms, taught us to find the discipline to be a free spirit.
And to do that, we will use the map of the 5Rhythms, flow, staccato, chaos, lyrical and stillness.

Teacher: Birgitte Rasmussen, certified v/Gabrielle Roth in 2008

Times:
Friday, Oct. 23: kl. 6.30-9.00 PM
Saturday, oct. 24.: kl. 11.00 AM – 6.00 PM
Sunday, Oct. 25: kl. 10.30 AM – 4.00 PM

Booking:
Contact Birgitte Rasmussen
Mail: dans5rytmer@gmail.com
Mobile Phone: +45 26271471
Payment: Nordea 9559 4396224297
Iban: DK6520004396224297; Swift: NDEADKKK

Language: English and Danish

The beautiful picture on the front is painted by
Birgitte Gyrd, link: birgittegyrd.com


www.dans5rytmer.dk & www.5Rhythms.com

 

 

Rebel Dancer

5 Rebel Dancers:  
  1. Rebel Dancer 
  2. Rebel Dancer with passion 
  3. Rebel Dancer into the unknown 
  4. Rebel Dancer with joy 
  5. Rebel Dancer - the embodied healer 
  6. Rebel Dancer - finding inner freedom
Every workshop is one unit, which you can take totally seperate. The theme of the workshop follows the 5Rhythms. 
Birgitte Rasmussen | 8766 Nr. Snede - Danmark | Tlf.: +45 26 271 471 | dans5rytmer@gmail.com