Billeder fra tidligere sommer workshops - altid en hel uge fra søndag til søndag
Naturen i Mols Bjerge

The power of dancing

The power of dancing - en hel uge med dans fra søndag til søndag

Vi danser igen på til sommer 2021 - the power of dancing, søndag 4. juli til søndag 11. juli 2021, uge 27. 

Først på engelsk så på dansk/First english then Danish
 
ENGLISH: This years summer dance workshop and retreat will be in the powerful and beautiful nature of Denmark
Dates: July 4th to July 11th - 7 days
Book: dans5rytmer@gmail.com 
 
We will dance our inner and outer landscapes, explore magic and mystery, finding new truths and wisdom about, who we really are.
We will invite courage and presence into our dance, express forms, crossing limits, going to the edge and surrender to what is. We will share the joy of our dancing soul and hold it all in the freedom of stllness.
 
Teachers:
Birgitte Rasmussen, 5Rhythms teacher since 2008, assisted by Ewelina Jendrzejczak, 5Rhythms teacher since 2014. 
 
 
Prices: The prices cover workshop, food, sleeping. Food covers breakfast, lunch and dinner, and you can make coffee and tea around the clock.
 
To keep your spot on the workshop, you need to pay a deposit of 500 Danish Crowns.
 
Dansk
 
Skal du med på årets sommerworkshop et kraftfult og smukt sted i Danmark
Dato: søndag 4. juli til søndag 11. juli - 7 døgn
Tilmelding: skriv til dans5rytmer@gmail.com
 
Vi vil danse vores indre og ydre landskaber, udforske magi og mystik, finde nye sandheder og visdomme om, hvem vi virkelig er. 
Vi vil invitere mod og nærvær ind i vores dans, udtrykke former, krydse grænser, gå til grænsen og overgive os til det der er. Vi vil dele glæden i vores dansende sjæl og rumme det hele i stilhedens fridom. 
 
Undervisere:
Birgitte Rasmussen, 5Rytmelærer siden 2008, assisteret af Ewelina Jendrzejczak, 5Rytmelærer siden 2014. 
 
Vi regner med et prisniveau som nedenstående - de korrekte priser vil snarest blive lagt ud
 
Dobbeltværelse  4950.00 danske kroner/pr danser  
Dobbeltværelse uden bad
4450.00 danske kroner/ pr danser  
Hjælper på workshoppen  efter ansøgning, pris 2750 kr  
Camping - plads til telte og vogne 3950.00 danske kroner/  
Sørger selv for overnatning/
Sleeping another place 
 
3350.00 danske kroner/  
 
 
Birgitte Rasmussen | 8766 Nr. Snede - Danmark | Tlf.: +45 26 271 471 | dans5rytmer@gmail.com